Plan ishrane za rekreativne sportiste

Sportski plan ishrane podrazumeva: merenje težine i telesnog sastava pomoću metode bioelektrične impedance koja predstavlja neinvazivan, bezbolan i brz naćin odredjivanja strukture tela antropometrijsko merenje tela tumačenje laboratorijskih analiza Test intolerancije na hranu izradu individualnog plana i programa ishrane u zavisnosti od sastava tela i zdravstvenog stanja savete o suplementaciji …

Test intolerancije na hranu

Vrlo je važno razumeti razliku izmedju alergijske reakcije i intolerancije na hranu. Alergijske reakciju su akutne i burne reakcije organizma na odredjene namirnice. Kada je telo izloženo izvoru alergije ono stvara specifična antitela (IgE) koja će se suprostaviti alergenima iz hrane. Kada se ta ista hrana sledeći put unese u …

Nutricionisticki pregled i plan pravilne ishrane

Nutricionisticki pregled podrazumeva: merenje težine i telesnog sastava pomoću metode bioelektrične impedance koja predstavlja neinvazivan, bezbolan i brz način odredjivanja strukture tela antropometrijsko merenje tela tumačenje laboratorijskih analiza Test intolerancije na hranu izradu individualnog plana i programa ishrane u zavisnosti od sastava tela i zdravstvenog stanja savete o suplementaciji u …

Nu3 paket

Nu3 paket podrazumeva nutricionisticki pregled + test intolerancije na hranu. Nutricionisticki pregled podrazumeva: merenje težine i telesnog sastava pomoću metode bioelektrične impedance koja predstavlja neinvazivan, bezbolan i brz način odredjivanja strukture tela antropometrijsko merenje tela tumačenje laboratorijskih analiza Test intolerancije na hranu izradu individualnog plana i programa ishrane u zavisnosti …